MAP Rokycany IV.

Pracovní skupiny MAP Rokycany

Pracovní skupina pro financování

Obsahem práce PS pro financování je plánování nákladů, identifikace a doporučení jednotlivých finančních zdrojů pro realizaci...

MAP Rokycany
Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Obsahem práce této pracovní skupiny je vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí...

MAP Rokycany

MAP Rokycany

Cílem Akčních plánů je sestavit přehled konkrétních vzdělávacích aktivit v časovém rozmezí 12 - 18 měsíců a naplňovat vytčené prioritní vzdělávací cíle v území. Roční akční plány představují výstup činnosti pracovních skupin MAP III ORP Rokycany

Najdete nás

© 2022 - MAP Rokycany