MAP Rokycany

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany III.
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022981

MAP Rokycany III.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany

Místní akční plán rozvoje vzdělávání představuje efektivní nástroj pro společné komunitní plánování rozvoje předškolního, základního, neformálního a zájmového vzdělávání ve správním obvodě obce s rozšířenou působností Rokycany.

PracovníSkupiny
RealizačníTeam
StrategickéDokumenty
ŘídícíVýbor
MAP Rokycany III.

Proč potřebujeme Místní akční plán rozvoje vzdělávání...

Místní akční plán rozvoje vzdělávání představuje efektivní nástroj pro společné komunitní plánování rozvoje předškolního, základního, neformálního a zájmového vzdělávání ve správním obvodě obce s rozšířenou působností Rokycany.

Strategie MAP

Strategie místního akčního plánování v oblasti vzdělávání dětí a žáků do 16 let

O projektu

Hlavním cílem projektu je zvyšování kvality vzdělávání v základních

Forma zapojení

Spolupráce v partnerství musí probíhat podle principu zapojení veřejnosti

Akční plán

Cílem Akčních plánů je sestavit přehled konkrétních vzdělávacích aktivit

Kvalitní partnerství

Tvorba a realizace MAP je založena na komunitním projednávání a plánování regionálního školství

Analýza MAP

Analytická část mapuje problémové a prioritní oblasti vzdělávání v území a je základem pro společné

MAP Rokycany III.

Město Rokycany

Rokycany jsou město v Plzeňském kraji, 16 km východně od Plzně na soutoku Klabavy a Holoubkovského potoka. Žije zde přibližně 14 tisíc obyvatel.
Oficiální stránky »
MAP Rokycany III.

Aktuality

Ustavující jednání »

Dne 15. listopadu 2022 proběhlo ustavující jednání Řídicího výboru MAP III. ORP Rokycany...

MAP Rokycany
15 Listopad 2022
Dokumenty k připomínkování »

Dovolujeme si Vás informovat o možnosti připomínkování dokumentu...

MAP Rokycany
20 Únor 2023
Zhodnocení projektu

Projekt Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Rokycany II

MAP Rokycany
7 Říjen 2022

MAP Rokycany

Cílem Akčních plánů je sestavit přehled konkrétních vzdělávacích aktivit v časovém rozmezí 12 - 18 měsíců a naplňovat vytčené prioritní vzdělávací cíle v území. Roční akční plány představují výstup činnosti pracovních skupin MAP III ORP Rokycany

Najdete nás

© 2022 - MAP Rokycany