MAP Rokycany IV.

Kvalitní partnerství

Kvalitní partnerství

Tvorba a realizace MAP je založena na komunitním projednávání a plánování regionálního školství. Školy, školská zařízení, zřizovatelé, organizace zájmového a neformálního vzdělávání, rodiče, NNO, zaměstnavatelé a další aktéři představují významnou platformu partnerství/spolupráce subjektů, která ovlivňuje vzdělávání v území. Podstatou a cílem projektu MAP III je tuto platformu nadále rozvíjet, aktualizovat stanovené cíle MAP I, MAP II  a naplňovat vizi MAP tak, aby byla zvyšována kvalita předškolního a základního vzdělávání v území SO ORP Rokycany.

 

 

MAP Rokycany

Cílem Akčních plánů je sestavit přehled konkrétních vzdělávacích aktivit v časovém rozmezí 12 - 18 měsíců a naplňovat vytčené prioritní vzdělávací cíle v území. Roční akční plány představují výstup činnosti pracovních skupin MAP III ORP Rokycany

Najdete nás

© 2022 - MAP Rokycany