MAP Rokycany IV.

Forma zapojení

FORMA ZAPOJENÍ - MAP III Rokycany

Ke spolupráci v rámci strategického plánování ve vzdělávání na území ORP Rokycany byli vyzváni všichni klíčoví aktéři v oblasti vzdělávání v území - školy (ZŠ, MŠ, ZUŠ), školská zařízení, zřizovatelé, subjekty zájmového a neformálního vzdělávání, rodiče, NNO, zástupci MAS, ORP, ITI, KAP, SRP a další. Ti se zapojili do činnosti Řídicího výboru, pracovních skupin či platformy. Z pedagogických pracovníků škol byli nominováni koordinátoři/zástupci každé zapojené školy pro přenos potřeb škol a spolupráci s projektem MAP III.

Projekt MAP III funguje na principu otevřenosti, ke spolupráci v rámci místního akčního plánování se se mohou průběžně připojovat další zástupci aktérů vzdělávání i široké veřejnosti.

Tvorba a realizace MAP respektuje základní principy komunitního projednávání, které umožňují, aby se do procesu komunitně řízeného plánování regionálního školství mohli aktivně zapojit všichni aktéři ve vzdělávání, odborníci, široká veřejnost i další relevantní partneři.

Informovanost všech aktérů a široké veřejnosti o jednotlivých výstupech společného plánování, o přípravě a finální podobě akčních plánů a realizaci konkrétních vzdělávacích aktivit je zajištěna prostřednictvím nastaveného Komunikačního plánu projektu.

 

MAP Rokycany

Cílem Akčních plánů je sestavit přehled konkrétních vzdělávacích aktivit v časovém rozmezí 12 - 18 měsíců a naplňovat vytčené prioritní vzdělávací cíle v území. Roční akční plány představují výstup činnosti pracovních skupin MAP III ORP Rokycany

Najdete nás

© 2022 - MAP Rokycany