Zápisy

Zápisy z jednání pracovních orgánů MAP

Dokumenty Ke stažení
Zápis z Řídicího výboru ze dne 13.6.2019 Dokument ke stažení »
Zápis z 1. jednání PS financování - 24. 4. 2019 Dokument ke stažení »
Zápis z 1. jednání PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka - 13. 3. 2019 Dokument ke stažení »
Zápis z 1. jednání PS pro financování - 24.4.2019 Dokument ke stažení »
Zápis z 1. jednání PS pro matematickou gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka - 19. 3. 2019 Dokument ke stažení »
Zápis z 2. jednání Koordinátorů inkluze 7.3.2019 Dokument ke stažení »
Zápis z 2. jednání vedoucích pracovních skupin - 14. 2. 2019 Dokument ke stažení »
Zápis z 2. jednání Řídicího výboru MAP Rokycany 14.2.2019 Dokument ke stažení »
Zápis z 1. jednání Řídicího výboru MAP Rokycany 22.11.2018 Dokument ke stažení »
Zápis z 1. jednání vedoucích pracovních skupin - 8. 11. 2018 Dokument ke stažení »
Zápis z 1. jednání Koordinátorů inkluze - 8. 11. 2018 Dokument ke stažení »
Zápis z jednání Koordinátorů/zástupců škol projektu MAP II - 17. 1. 2019 Dokument ke stažení »
Zápis z 1. jednání PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka - 13. 3. 2019 Dokument ke stažení »
Zápis z 1. jednání PS pro financování - 24.4.2019 Dokument ke stažení »
Zápis z 1. jednání PS pro matematickou gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka - 19. 3. 2019 Dokument ke stažení »
Zápis z 2. jednání Koordinátorů inkluze 7.3.2019 Dokument ke stažení »
Zápis z 2. jednání vedoucích pracovních skupin - 14. 2. 2019 Dokument ke stažení »
Zápis z 2. jednání Řídicího výboru MAP Rokycany 14.2.2019 Dokument ke stažení »
Zápis z 1. jednání Řídicího výboru MAP Rokycany 22.11.2018 Dokument ke stažení »
Zápis z 1. jednání vedoucích pracovních skupin - 8. 11. 2018 Dokument ke stažení »
Zápis z 1. jednání Koordinátorů inkluze - 8. 11. 2018 Dokument ke stažení »
Zápis z jednání Koordinátorů/zástupců škol projektu MAP II - 17. 1. 2019 Dokument ke stažení »