Zápisy

Zápisy z jednání pracovních orgánů MAP

Jednání koordinátorů/zástupců škol projektu MAP II Ke stažení
1. jednání 4. 10. 2018 Dokument ke stažení »
2. jednání 17. 1. 2019 Dokument ke stažení »
3. Jednání 6. 6. 2019 Dokument ke stažení »
Jednání řídícího výboru MAP Rokycany Ke stažení
1. jednání 22. 11. 2018 Dokument ke stažení »
2. jednání 13. 6. 2019 Dokument ke stažení »
Jednání vedoucích pracovních skupin Ke stažení
1. jednání 8. 11. 2018 Dokument ke stažení »
2. jednání 14. 2. 2019 Dokument ke stažení »
3. jednání 24. 5. 2019 Dokument ke stažení »
4. jednání 30.8.2019 Dokument ke stažení »
Jednání pracovních skupin - individuální Ke stažení
Jednání platformy koordinátor inkluze v ZŠ
1. jednání 8. 11. 2018 Dokument ke stažení »
2. jednání 7. 3. 2019 Dokument ke stažení »
3. jednání 6. 6. 2019 Dokument ke stažení »
Jednání pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka
1. jednání 13. 3. 2019 Dokument ke stažení »
2. jednání 10. 6. 2019 Dokument ke stažení »
Jednání pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka
1. jednání 19. 3. 2019 Dokument ke stažení »
2. jednání 27. 6. 2019 Dokument ke stažení »
Jednání pracovní skupiny pro financování
1. jednání 24. 4. 2019 Dokument ke stažení »
2. jednání 24. 5. 2019 Dokument ke stažení »
Jednání pracovní skupiny pro rovné příležitosti
1. jednání 10. 4. 2019 Dokument ke stažení »