VA38/39 - Výuka v prostředí Microsoft Teams

seminář na podporu profesního rozvoje pedagogů základních škol …

VA40 - Jak na výuku cizích jazyků online

seminář na podporu profesního rozvoje pedagogů základních škol…

VA41 - Tajemství úspěchu dítěte

dílčí funkce a jejich pozitivní rozvoj dne 17.12.2021 a 3.3.2021 …

VA42 - Novely právních předpisů ve školství od 1.1.2021

a vykazování pedagogické intervence od 1.2.2021, P104…

VA44 - Podpora začínající ředitelky mateřské školy

Termín konání: únor 2021 - červenec 2021 …

VA45 - Výuka cizích jazyků online a efektivita této výuky",

webinář dne 3.3.2021, 14:00-16:00 …

VA46 - Začínáme s 3D tiskem na ZŠ

webinář dne 18.2.2021, 15:30 - 16:30…

Webinář „Rozšiřující kurz Google Classroom“

Termín konání 27.10.2020 …

Webinář „Přirozený rozvoj komunikace a řeči dítěte předškolního věku“

Květen 2020

Setkání škol se zástupci sociálních služeb působících v území ORP Rokycany 26.8.2020

Tento webinář seznamuje učitele se specifiky výuky …

Seminář „Změny financování v regionálním školství v praxi“ 14. 09. 2020

seminář informuje účastníky o novinkách v oblasti řízení škol …

Ukázkové dny na středních školách pro žáky základních škol

vzdělávací akce pro žáky 7.-9. tříd ZŠ z ORP Rokycany …

Seminář pro zřizovatele 29. ledna 2020

Cílem vzdělávacího programu je ujednotit si pohled na …

Webinář „Živá výuka“ 27.04.2020

Tento webinář seznamuje učitele se specifiky výuky …

Webinář „Výuka online v prostředí Google Učebny“ 24.04.2020

Global Money Week 2020 si klade za cíl zvýšit finanční …

Global Money Week 2020 pro školy v území SO ORP Rokycany – Březen 2020

Global Money Week 2020 si klade za cíl zvýšit finanční …

Manažerská akademie

Manažerské vzdělávání pro ředitele/zástupce základních…

Výjezdní setkání

Výjezdní setkání ředitelů škol v území ORP Rokycany…

Centrum stavitelského dědictví Plasy

Informaci o vzdělávacím programu pro žáky 1. stupně ZŠ…

Edubus

Edubus - mobilní polytechnická laboratoř…

Aby nás čtení bavilo

Workshop na podporu rozvoje čtenářské gramotnosti u dětí MŠ a žáků ZŠ …

Změny financování v regionálním školství v praxi

Seminář pro vedoucí pracovníky škol …

OCHUTNÁVKA metod kritického myšlení

Seminář na podporu profesního rozvoje pedagogů základních škol v území ORP Rokycany …

Praktický seminář

pro MŠ, ZŠ, ZUŠ a SVČ k výzvě ŠABLONY II …

Malá technická univerzita do MŠ

Mimoškolní vzdělávací program na podporu polytechnického vzdělávání s cílem podnítit …

Finančně gramotná škola – projektové dny Yourchance

Mimoškolní vzdělávací program na podporu rozvoje gramotností a kompetencí s cílem posílit …

Workshop pro pedagogy REPLUG ME – digitální gramotnost

Seminář pro pedagogy škol – interaktivní program o digi světě a sociálních sítích …

Program na podporu vzdělávání v oblasti finančního řízení školy

Problematika finančního řízení školy, praktický jednodenní seminář pro zástupce …

Manažersko–právní seminář pro školy – zaměření na téma Rodiče a škola

Jednodenní seminář pro vedoucí pracovníky škol. …

Vzdělávací program se zaměřením na rozvoj hrubé motoriky

Vzdělávací program cílí na rozvoj hrubé a jemné motoriky a komplexní edukativní stimulaci …

ČTENÁŘSKÉ DÍLNY

Workshop na podporu rozvoje čtenářské gramotnosti u dětí …

Komenský v knihovně 2020“ březen–červen 2020

Posílit kompetence žáků základních škol zejména v oblasti čtenářské gramotnosti …

Workshop pro zřizovatele škol „Vize vzdělávání“ 29. 04. 2021

Workshop je určen zástupcům zřizovatelů škol, téma: role zřizovatelů v …

Workshop pro pedagogy „Vize vzdělávání“ 29.04.2021

Workshop je určený všem, kteří se chtějí zapojit do …

Seminář „Podpora dětí s náročným chováním“

garantem semináře je Česká odborná společnost …